ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Corporate Communication and Alumni Relations Center (CCARC)

ดำเนินงานเชิงรุกด้านสื่อสารองค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัยให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

CMU Channel+

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ข่าวสารของศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บริการของเรา

การออกแบบกราฟิก

อินโฟกราฟิก, โปสเตอร์, ป้ายรถไฟฟ้า, ป้ายไวนิล

เครือข่ายประชาสัมพันธ์

สื่อมวลชน, เครือข่ายประชาสัมพันธ์ มช.

สื่อสิ่งพิมพ์ มช.

ข่าวนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กิจกรรม "สานสัมพันธ์ มช. 4 รุ่นแรก รหัส 07-08-09-10"

Posted by N/A,14/6/2567

"งานคอนเสิร์ตเปิดหมวก CMU 60 ปี & ราตรีอ่างแก้ว@พิษณุโลก"

Posted by N/A,14/6/2567

ลูกจ๊างฮ่วมใจ๋ สูมาคารวะ พิธีมุทิตาจิตรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์อาวุโส มช.

Posted by N/A,14/6/2567