ข่าวทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับที่ 1

Post by N/A, 20/7/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 23 วันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2565

Post by N/A, 7/6/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 22 วันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565

Post by N/A, 30/5/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 21 วันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565

Post by N/A, 23/5/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 20 วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2565

Post by N/A, 17/5/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 19 วันที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2565

Post by N/A, 9/5/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 18 วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565

Post by N/A, 2/5/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 17 วันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565

Post by N/A, 25/4/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 16 วันที่ 18 - 24 เมษายน 2565

Post by N/A, 18/4/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 15 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

Post by N/A, 11/4/2565


ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14 วันที่ 4 - 10 เมษายน 2565

Post by N/A, 1/4/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 13 วันที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2565

Post by N/A, 29/3/2565

ข่าวทองกวาว ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

Post by N/A, 25/3/2565

ข่าวทองกวาว  ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2565

Post by N/A, 21/3/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 11 วันที่ 14-20 มีนาคม 2565

Post by N/A, 14/3/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2565

Post by N/A, 7/3/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2565

Post by N/A, 28/2/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8 วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2565

Post by N/A, 21/2/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 7 วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

Post by N/A, 14/2/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 6 วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2565

Post by N/A, 7/2/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 5 วันที่ 31 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2565

Post by N/A, 28/1/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 วันที่ 24 -30 มกราคม 2565

Post by N/A, 21/1/2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4 วันที่ 24 -30 มกราคม 2565

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3 วันที่ 17 - 23 มกราคม 2565

Post by N/A, 18/1/2565


ข่าวทองกวาว ปีที่ 23 ฉบับพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

Post by N/A, 11/1/2565

ข่าวทองกวาว ปีที่ 23 ฉบับพิเศษ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

ข่าวทองกวาว ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

Post by N/A, 11/1/2565

ข่าวทองกวาว ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 วันที่ 10 - 16 มกราคม 2565

Post by N/A, 10/1/2565